Slider

Veilig Sportklimaat

Sport is emotie en passie. Sport zorgt voor vriendschap en respect. En vooral: sport is leuk om te doen!
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de sportbonden en sportkoepel NOC*NSF vinden daarom dat iedereen met plezier moet kunnen sporten.
Samen met sportverenigingen zetten zij zich daarom in voor een sportomgeving waarin iedere sporter zich op zijn gemak voelt en zichzelf kan zijn.
Deze ambitie is vertaald en uitgewerkt in het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Het doel van dit actieplan is het stimuleren van positief gedrag en het tegengaan en aanpakken van ongewenst gedrag in de sport.

Het bestuur van Kracht & Vriendschap voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een prettig en veilig werkklimaat. Daarvoor heeft de vereniging voor alle betrokkenen en kaderleden een gedragscode opgesteld.
Iedere leidinggevende moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Het actieplan ´Naar een veiliger sportklimaat´ wordt door het bestuur van Kracht & Vriendschap onderschreven. Kracht & Vriendschap wil meer bewustwording creëren rondom het thema Veilig Sportklimaat. We zullen sporters op de hoogte stellen van de dienst ´vertrouwenspunt sport´.

Een vertrouwenspersoon zal het veilig sportklimaat gaan monitoren. Indien het vertrouwen, de veiligheid of samenwerking geschaad worden bij sporters zal de vertrouwenspersoon in actie komen.
Ten behoeve van de preventie en de aanpak in situaties met ongewenst gedrag zijn gedragsregels opgesteld door NOC*NSF.

Document Veilig Sportklimaat

Voor verdere informatie download hier ons document ten behoeve van een Veilig Sportklimaat.

Slider