Rabobank West-Friesland draagt de lokale samenleving van West-Friesland een warm hart toe. Dit doen zij door de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank Clubkkas Campagne is dé donatie actie voor verenigingen en stichtingen, waarbij leden van Rabobank West-Friesland bepalen welke clubs een donatie ontvangen door het uitbrengen van hun stem. Elke stem is geld waard. In overleg met de ledenraad komt deze campagne in plaats van de Rabo Fietssponsortocht.

Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne?
Bij de Rabobank ClubKas zijn er twee partijen. Enerzijds de verenigingen en stichtingen die meedoen aan de campagne en anderzijds onze ruim 26.000 leden die mogen stemmen op verenigingen/stichtingen die zij een warm hart toedragen. Rabobank West-Friesland stelt in 2018 een bedrag van € 250.000,- beschikbaar die de leden van Rabobank West-Friesland mogen verdelen over de deelnemende clubs. Elk lid brengt vijf stemmen uit (max 2 per club). Dit stemmen doen zij online of op één van onze kantoren.

Bekijk direct de voordelen van het lidmaatschap van de Rabobank.
Alle natuurlijke personen (vanaf 18 jaar) die uiterlijk 10 april
2018 lid zijn van Rabobank West-Friesland mogen in 2018
hun stemmen uitbrengen op de verenigingen en
stichtingen.

K&V Opmeer en Stichting Turnaccomodatie Opmeer (StaOp) doen mee!
K&V Opmeer doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne en voldoet aan de voorwaarden. Vanaf 8 mei 2018 tot en met 28 mei 2018 brengen leden van de bank hun stem uit op hun favoriete vereniging of stichting. Elk lid mag vijf keer stemmen, met een maximum van twee per vereniging of stichting. De leden ontvangen aan het begin van de stemperiode meer informatie. U stemt toch ook op K&V Opmeer!

Meer stemmen, des te hoger is de bijdrage die aan de club wordt uitgekeerd.

Vind je dit een leuk artikel?

Deel het dan voor ons!!