Slider

Historie

Kracht & Vriendschap Opmeer is opgericht op 28 juni 1913 en kent dus een lange traditie in deze tak van sport en behoort als het om de topsport gaat tot een van de meest toonaangevende verenigingen in Nederland.

Ambitie

Visie en Missie

Kracht & Vriendschap Opmeer is aanbieder van de gymnastiek en turnsport. De vereniging zet zich optimaal in om de gymnastiek en turnsport in Opmeer en omliggende gemeentes te bevorderen. Hierdoor wordt het voor iedereen mogelijk, in elke fase van zijn of haar leven, op grond van zelf gekozen beweegredenen, aan gymnastiek, turn- of andere activiteiten die binnen de portfolio van de KNGU van toepassing zijn, van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs, deel te nemen, dan wel daarbij betrokken te zijn.

Tevens wil Kracht & Vriendschap Opmeer, bij het turnen dames meedoen op het hoogst landelijke en internationale niveau. Het technisch beleidsplan, onder de handelsnaam TopTurnen Opmeer is daarvoor geschreven.

Meer info? Klik hier voor TopTurnen Opmeer.

Doelen

Algemeen doel

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van gymnastiek, turnen en soortgelijke activiteiten.

Organisatie

> Bouwen van een goede en inzichtelijke organisatie.
> Effectief communiceren, waarbij waarden als transparantie, integriteit, vertrouwen en respect als uiterst belangrijk worden gezien.
> De accommodatie die gehuurd wordt bij de Stichting Turnaccomodatie Opmeer (STAOP) moet qua inrichting op een goed niveau blijven, zodat er goed en veilig gesport kan worden.
> Contributie moet op een betaalbaar niveau blijven, zodat de (gymnastiek)sport voor alle lagen van de bevolking toegankelijk blijft.
> Persoonlijke aandacht schenken aan de vrijwilligers. Kracht & Vriendschap is actief in het behouden en aantrekken van vrijwilligers.

Recreatie Kracht & Vriendschap
> Leden tal wordt verhoogd naar 500 sportbeoefenaars volgend turnseizoen.
> Het lesaanbod wordt verbeterd, nieuwe lessen worden opgestart.
> Aantrekken van gediplomeerd technisch kader en voldoen aan de licentieverplichtingen die vastgesteld zijn door de bond. Kader verplichte nascholing laten volgen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Eigen koers

> Wij slaan af en kiezen onze eigen weg!
> Wij zijn ambitieus en zijn niet meer te stoppen

We willen een vereniging zijn die ………….
* nog steeds een belangrijke plaats in het dorp inneemt
* laagdrempelig is
* betaalbaar is voor iedereen
* luistert naar de wensen van de leden van de vereniging en/of bewoners van Opmeer
* meedenkt met de samenleving

Besturen met visie

Vanaf 1 mei 2015 wil Kracht & Vriendschap het publiek in Opmeer, Hoogwoud, Spanbroek, omliggende dorpen en de regio kennis laten maken met Kracht & Vriendschap 2.0.
Het nieuwe bestuur biedt de leden een vernieuwd lesaanbod. Het lesaanbod is verbeterd en andere lessen zullen worden opgestart. Kracht & Vriendschap heeft alleen nog maar gekwalificeerde leiding in dienst.
Kracht & Vriendschap wordt een actieve sportvereniging voor alle leeftijden. Lessen zullen gegeven worden in de turnhal in Opmeer en in diverse gymzalen in de omgeving.

Slider