Ledeninformatie

Lessen
Tijdens reguliere schoolvakanties en nationale feestdagen gaan de recreatielessen niet door.
Inschrijven
Wanneer u zich wil inschrijven bij K&V Opmeer kunt u hier het inschrijfformulier downloaden. Dit formulier mag ondertekend meegenomen worden naar de les of verzonden worden per mail aan ledenadministratie@kenvopmeer.nl mits ondertekend.
Contributie
De contributie wordt in één termijn geïnd. Dit zal zijn in september middels automatische incasso. Wanneer u geen toestemming geeft tot automatische incasso zijn wij genoodzaakt € 4,00 extra in rekening te brengen.

Een nieuw lid betaalt eenmalig € 10,00 administratiekosten.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken via info@kenvopmeer.nl.

Wanneer het lidmaatschap, ongeacht de reden, in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

KNGU Bijdrage

Bondscontributie leden tot en met 16 jaar : € 21,40
Bondscontributie leden ouder dan 16 jaar : € 26,20
De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door de KNGU

Lesrooster recreatie

In het lesrooster kunt u de lessen vinden van ons recreatie aanbod. Het merendeel van de lessen vinden plaats in de turnhal. De Keepfit 50+ wordt op het moment in de Gymzaal Hoogwoud, B. Heijmansstraat 6 gegeven en het Nijntje Beweegdiploma in de sporthal De Weijver, gelegen naast de turnhal.

Maandag

Dinsdag

16:00 - 19:00 Wedstrijdturnen
19:00 - 20:00 Keepfit Dames 50+

Woensdag

14:00 - 15:00 Kidsgym 1 (groep 3 t/m 8 jaar)
15:00 - 16:00 Kidsgym 2 (vanaf 9 jaar)
19:00 - 20:00 Freerunnen 1
20:00 - 201:00 Freerunnen 2

Donderdag

19:30 - 20:30 Oud Turnster uur

Vrijdag

Zaterdag

09:00 - 09:45 Nijntje Beweegdiploma 1+2
10:00 - 13:00 Wedstrijdturnen

Kom gerust eens kijken en vraag naar de mogelijkheid van een proefles!

Communicatie

Social Media Voorwaarden

Social Media wordt veelvuldig gebruikt voor het delen van leuke momenten, echter zijn wij van mening dat hier toch enkele spelregels aan gebonden zijn. Dit in het belang van alle leden, ouders, trainers. Kortom in het belang van de totale vereniging.

Adreswijziging doorgeven

Slider