De ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Dit raakt iedereen in Nederland, zo ook de vereniging. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd aanwezig zal blijven.

Voorlopig laten wij de trainingen en lessen doorgang vinden maar zullen wij alle activiteiten staken wanneer de scholen ook zullen sluiten.

De preventieve maatregelen die voor iedereen van toepassing zijn, gaan over hygiëne in de trainingsaccommodaties, het beperken van contactmomenten en over de omgang met anderen.

Laten we er samen voor zorgen dat we de verspreiding van dit virus zo goed mogelijk in toom houden.

Hygiëne maatregelen

  • Geef elkaar geen hand
  • Geef elkaar geen omhelzingen, knuffels of high fives
  • Was je handen regelmatig (eerst met water en zeep, desinfecteer daarna)
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Deel geen bidons, flesjes, bekers, handdoeken etc.
  • Maak zo mogelijk geen gebruik van een openbaar toilet.
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt.

 

Informatie omtrent Coronavirus van RIVM.
Informatie vanuit KNGU omtrent Coronavirus

Vind je dit een leuk artikel?

Deel het dan voor ons!!